fbpx

חיווי אשראי

תשובות לכל השאלות שרציתם לדעת:
מה זה חיווי אשראי? מה מסמן חיווי אשראי אדום? מה מסמן חיווי אשראי ירוק? האם חיווי האשראי שלכם הוא תקין? האם יש קשר בין דירוג האשראי לחיווי האשראי?

1. חיווי האשראי שלכם

חיווי אשראי הינו בעצם המלצה של לשכת האשראי האם הם כלשכת אשראי היו ממליצים שהגוף הפיננסי יעניק ללקוח הלוואה או אשראי. השוני מדירוג אשראי שהוא ערך מספרי – חיווי אשראי הינו המלצה של כן או לא.

בשנת 2019  בחודש אפריל יצא חוק נתוני האשראי שמאפשר לכל אזרחי ישראל לקבל דירוג אשראי, ציון דירוג האשראי האישי הינו דירוג לאזרחים פרטיים והינו משקף את יכולת עמידת הפרעון שלהם לשלם בזמן הלוואות, לפרעון אשראי ומשכנתאות ומשקף את "הבעייתים": אלו שאינם עומדים בתשלומים ובהתחיבויות.

חיווי האשראי יכול להיות אדום- לא ממליצים או ירוק- כן ממליצים.

את מי משמש חיווי האשראי?

מאז כניסתו לתוקף של חוק נתוני האשראי באפריל 2019 כלל הבנקים בישראל, חברות מימון חוץ בנקאיות וגופים פיננסים שמלווים אשראי ומוצרי מימון שונים משתמשים בדירוג האשראי על מנת לבצע הערכת סיכונים לגבי יכולת פירעון של לקוח שמבקש מימון, הלוואה או אשראי.

ככלל, ככל שציון דירוג האשראי גבוה יותר כך הסיכון שלו להגיע למצב של אי פירעון ולא לעמוד בהתחייבויותיו נמוך יותר, ולכן הגוף המלווה יציע לו תנאים טובים עם ריביות נמוכות.

איך מתחשב ציון האשראי?

קיימות בישראל 3 לשכות אשראי אשר קובעות את ציון דירוג האשראי, ולכל אחת מהן שיטת דירוג שונה. המשותף לכולן זה המידע הפיננסי של הלווים והשוני בינהן הוא המודל המתמטי שבו מתחשב הציון, הסולם של הציון ןהמשקל של נתוני האשראי לשקלול הסופי.

הזנת ההיסטוריה והעבר הפיננסי של כל אזרח היא המשותף לכל הדירוגים. כפי שציינו כל לשככה מחשבת את הציון במודל מתמטי שונה שמשקללת את הנתונים באופן שונה אחת מן השנייה, למשל פיגור בתשלום, המחאה שחזרה, הוראת קבע שלא כובדה מסיבת אין כיסוי מספיק, תיק בהוצאה לפועל, פשיטת רגל, קבלת הפטר, הגבלה חמורה של לקוח ועוד יחשובו שונה בכל דירוג אשראי בהתאם לתדירות, להתיישנות ולכמות הפעמים של כל נתון שלילי. המודל משקלל הכל ופולט ציון שמשקף את רמת הסיכון בנתינת אשראי לאדם ולכן ציון זה מכונה 'דירוג אשראי'.

ציון דירוג אשראי בחברת דן אנד ברנסטריט

איך עובדת מערכת דירוג האשראי בישראל?

  1. בנק ישראל מנהל את מאגר נתוני האשראי של כל אזרחי המדינה על ידי איסוף וניהול נתוני האשראי שמדווחים 24/7 על ידי הבנקים, חברות מימון, גופים חוץ בנקאיים, חברות אשראי, כונס הנכסים ועוד.
  2. מאז כניסת חוק נתוני האשראי באפריל 2019, כל אדם שרוצה לקבל כל סוג של מימון: חשבון עו"ש, הלוואה, משכנתא, אשראי ומסגרות יעבור בדיקת סיכונים על ידי הגוף שבדק אותו. הגופים בודקים את הלקוחות משום שכך ידעו להעריך סיכונים בנוגע לעמידתם של הלקוחות בהתחייבויות הפיננסיות שלהם על פי נתוני העבר. מבחינה טכנית- הנציג של הגוף המלווה (למשל פקיד הבנק) יבקש אישור מהלקוח לבדוק את נתוני האשראי שלו ממאגר הנתונים הארצי של בנק ישראל (לרוב בכתב).
  3. לאחר שהלקוח אישר, הבנק / חברת האשראי / גוף המימון פונים לאחת מלשכות האשראי (BDI ו/או D&B ו/או קו מנחה) ומבקשים לקבל אחד או יותר מהשלושה הבאים: חיווי אשראי, דו"ח ריכוז נתוני אשראי וציון דירוג האשראי.
  4. לשכות האשראי פונות למאגר נתוני האשראי של בנק ישראל על מנת למשוך את המידע על הלווה מ-36 החודשים האחרונים. את המידע היא מעבירה לגוף שדרש ממנה את הדוחות.
  5. נותן האשראי בוחן את חיווי האשראי של הלקוח [שלילי (אדום) או חיובי (ירוק)], בוחן את דירוג האשראי של הלקוח [ מ1- עד 850 או עד 1000 – תלוי בלשכת האשראי) וביחד עם פרמטרים נוספים מקבל החלטה האם לאשר הלוואה ובאילו ריביות ותנאים.

יתרונות ציון אשראי לעומת דוח ריכוז נתוני האשראי

דו"ח ריכוז נתוני האשראי של מאגר נתוני האשראי שמנפיק בנק ישראל  כולל כמות מידע מגוונות ורבה  שמקשה על יכולת הערכת הסיכונים בצורה אובייקטיבית. כלומר כל  גוף אשראי, פקיד משכנתאות או מנהל בנקאות פרטית יכול להעריך שונה את אותו דוח ריכוז נתונים של אותו לקוח.מלבד זאת, הדו"ח מכיל בממוצע עשרות עמודים ולכן לוקח המון זמן לבחון ולנתח אותו.

מן הצד השני, דירוג האשראי מאפשר לנותן האשראי באופן אובייקטיבי ובמינימום זמן (כמה שניות של הזמנת הדוח)  להבין מהי רמת הסיכון של הלקוח העומד מולו, ובכך יכול המלווה להתאים ריביות ותנאים בצורה המיטבית ביותר.

יתרונות נוספים של דוח דירוג האשראי הינם הגברת התחרות על הצרכנים, תמחור נכון של הסיכונים במתן אשראי צרכני, ייעול תהליך קבלת ההחלטות של המלווים והגברת העקביות והאובייקטיביות של המלווים בהחלטות האשראי.