fbpx

שיפור דירוג האשראי

שאלת השאלות היא "איך משפרים דירוג אשראי נמוך ?"
במאמר הבא ננפץ עבורכם את 5 המיתוסים לגבי דירוג אשראי נמוך.

5 המיתוסים

הכנסה גבוהה משפיעה על הדירוג ​

לא נכון!

אם אתם שכירים המשכורת שלכם או הרווח שלכם במידה ואתם עצמאיים, איננו בר השפעה על דירוג האשראי שלכם, לטוב ולרע. 

מה כן משפיע על הדירוג? 

ההתנהלות הפיננסית שלכם, סך התחייבויות שלכם, מידע שלילי עליכם, סירובי אשראי ובקשות אשראי שלכם ועוד. דוגמא: במידה ולא שילמתם חוב לבנק ונפתח לכם תיק בהוצאה לפועל דירוג האשראי שלכם ירד.

אני לא מתכנן לקחת משכנתא בקרוב כך שאין לי צורך לעקוב ולשמור על דירוג האשראי שלי. 

לא נכון ולא מומלץ.

דירוג האשראי שלכם משפיע ישירות על כל דבר שתרצו מהבנק. החל מפתיחת חשבון, מסגרת עובר ושב, מסגרת אשראי, כרטיס אשראי, הלוואה, מימון לרכב, פנקס צ'קים, משכנתאות ועוד.

דירוג האשראי מושפע ישירות מההתנהלות הפיננסית שלכם. החל מעמידה בהתחייבויות, תשלום בזמן, אי חריגה ממסגרות וסך האובליגו (סך ההתחייבויות).

חשוב לומר, גם אם אתם לא צופים שתצטרכו הלוואה, חשוב להכיר את דירוג האשראי ומה משפיע עליו בכדי לחזק את המעמד שלכם אל מול גופי האשראי לכשתצטרכו.

דירוג האשראי הוא ציון משוקלל של שלושת החודשים האחרונים שלי.

כן ולא.

דירוג האשראי אכן מושפע משלושת החודשים האחרונים, אך הוא ציון משוקלל של 3 השנים האחרונות.

נתונים שעלולים להוריד את הדירוג ב-3 השנים האחרונות הינם בעיקר אי עמידה בהתחייבויות, תיקי הוצאה לפועל, פיגורים ועוד.

הידעת? בנק ישראל יודע להנפיק עבורכם גם דוח ריכוז נתוני אשראי מה-5 שנים האחרונות ומה-10 שנים האחרונות, לדו"חות אלו רק אתם חשופים ולא הגופים הפיננסים, ואלו אינם משפיעים על דירוג האשראי נכון לכתיבת מאמר זה (ינואר 2021).

ראיתי שיש לי  דירוג אשראי בציון גבוה ולכן אין לי מה לדאוג כי הוא נותר קבוע למשך שנה.

בהחלט לא!

המידע נאסף מידי חודש על ידי מאגר נתוני האשראי ולכן גם ציון האשראי מתעדכן באופן שוטף ולכן במידה ותשמרו על מוסר תשלומים גבוה וצריכת אשראי נכונה הדירוג שלכם יעלה וישאר גבוה לאורך זמן. במידה ולא תשמרו ויחלו לחזור לכם תשלומים, פיגורים וכדומה, דירוג האשראי ירד והציון יהיה נמוך יותר.

אם יהיה לי ציון אשראי גבוה אוכל לקבל כל מימון שארצה

לא נכון.

כאשר גופים כמו בנקים וחברות אשראי בוחרים לתת אשראי, הלוואה או כל מימון אחר הם בוחנים בראש ובראשונה את חיווי האשראי מלשכת האשראי.

בנוסף, ישנם גופים שיבחנו לעומק את דוח דירוג האשראי על מנת ללמוד על ההתנהלות הפיננסית שלכם.

בנוסף, הגופים האלו בוחנים כושר החזר- כמה אתם מרוויחים, איפה אתם עובדים, מה המקצוע שלכם, מהם הנכסים, החסכונות והפקדונות שלכם ועוד.